Katolsk Akademi åpnet

Biskop Eidsvig åpnet Akademiet
Professor Trond Berg Eriksen
(Klikk på bildene for stort format.)
Alle foto: Henri Maatje

 Se også:

Lørdag 12. desember åpnet biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. Katolsk Akademi, ved å klippe over det røde, symbolske båndet som tilsier at Oslo katolske bispedømme nå har etablert et Akademi, som skal sette problemstillinger innen teologi, filosofi, kultur og samfunn på dagsorden. Katolsk Akademi skal være en møteplass og arena hvor meninger og tanker kan luftes og løftes frem.

Til en fullsatt sal og et begeistret publikum, holdt professor Trond Berg Eriksen foredrag om Dantes Den Guddommelig Komedie. Som den eminente foreleser han er, greide han på en lettfattelig måte å beskrive den kulturhistoriske kontekst, selve mennesket Dante og hans samtidige personer. Dante var legfransiskaner, og hans store forbilde var den gammeltestamentlige David. Professor Berg Eriksen kunne blant annet fortelle at Dantes Guddommelige Komedie hadde davidssalmene som forbilde...

Enkelte seminardeltagere ga uttykk for ønske om å danne en egen Dante-forening, og det ble bestemt at professor Trond Berg Eriksen skal være foreningens mentor. Intresserte kan henvende seg til Mariana Cosenza på e-post marianagico@yahoo.no.

Det var stor pågang til åpningen av Katolsk Akademi, som fort ble fulltegnet, og mange sto på en meget lang venteliste. Mange ga uttrykk for begeistring over initiativet og vårens program.

Det neste seminaret avholdes lørdag 13. februar kl. 11.00-15.00 i Mariagården. Her vil teolog og dominikanersøster Madeliene Fredell OP innlede om Vatikanet og Europas åndelige fundament.

Utfyllende informasjon kommer senere.

May-Lisbeth Myrhaug

Leder Katolsk Akademi

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. desember 2009)

av Webmaster publisert 21.12.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05