Antall katolikker øker

Vatikanets statssekretær, kardinal Tarcisio Bertone, kunne lørdag den 20. februar presentere 2010-utgaven av Vatikanets årbok, den såkalte "Annuario Pontificio".

"Annuario" er verdenskirkens "Hvem er hvem". På over 2000 sider nevnes navn og data for alle bispedømmer, deres biskoper og generalvikarer, samt statistiske opplysninger om antall katolikker og dåp.

I tillegg er den en personalbok for den romerske kurie og Vatikanstaten, og nevner hovedkvarterene for de katolske ordensfellesskapene.

Tall fra årets utgave:

Antall katolikker blant verdens befolkning har hatt en forsiktig økning.

Drøye 1,17 milliarder - rundt 17,6 prosent av verdens befolkning - var i 2008 katolikker. Dette er en økning på 19 millioner fra 2007, en økning på 1,7 prosent.

Antall seminarister øker - etter flere års tilbakegang - fra 115 919 i 2007, til 117 024 i 2008. Afrika, Asia og Oseania står for den største økningen, mens antall seminarister i Europa har gått ned med 4,3 prosent.

Antallet prester har økt fra 405 178 i år 2000, til 409 166 i 2008. Rundt 47 prosent av disse tjenestegjør i Europa, 30 prosent i Nord- og Sør-Amerika, 13,2 prosent i Asia, 8,7 prosent i Afrika og 1,2 prosent i Oseania.

Mens antall kvinnelige ordensmedlemmer i Europa og USA har minsket siden år 2000, har tallet fordoblet seg i Asia og Afrika.

På tross av nedgangen i Europa, har preste- og ordenskall samlet sett økt med en prosent det siste tiåret, noe som er med på å gjenspeile Kirkens vekst i blant annet Afrika og Asia.

VIS, CNA; Andreas Dingstad (20. februar 2010)

av Webmaster publisert 22.02.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59