Thông cáo báo chí của thánh bộ ðức tin về vấn ðề từ nhiệm của ÐGM Müller

Ngày 06.04.2010 Đức Hồng Y William Levada, người đứng đầu Thánh Bộ Đức Tin của Vantican đã trao cho tôi một trách nhiệm nặng nề là công bố thông báo của Tòa Thánh về một cáo trạng vào cuối tháng 1 năm 2009, vấn đề xâm phạm tình dục trẻ em của cựu GM Georg Müller.

Nantiaturet ở Stockholm ðã đảm nhận công việc điều tra về sự vụ này, và cũng cân nhắc trong mối tương quan đến luật hình sự của Na-uy. Khi phải đối mặt với lời buộc tội, GM Müller đã thừa nhận tình trạng quan hệ ấy, và đơn xin từ nhiệm của ông được chấp nhận ngay lập tức. Về những câu hỏi được lặp đi lặp lại, GM Müller ðã phủ nhận rằng không còn mối quan hệ nào nữa, và cũng chẳng có nạn nhân nào khác báo cáo lên Giáo Hội hoặc là cơ quan pháp luật.

Mặc dù sự vụ này đã qúa thời gian tố tụng chiếu theo luật pháp Na-uy, nhưng trong nội bộ Giáo Hội vẫn không thể bỏ qua, vì thế GM Müller kể ngày từ nhiệm phải trải qua thời gian điều trị và không còn thẩm quyền giám mục hoặc là làm những cộng việc thuộc về mục vụ nữa.

Thánh Bộ Đức Tin cho biết thêm rằng, các chi tiết cûa sự vụ này đã không công bố đó là vì theo sự yêu câu của chính nạn nhân, mà bây giờ đã khá lớn tuổi, Thánh Bộ yêu cầu rằng sự giữ kín danh tánh của đương sự luôn được tôn trọng.

Là người kế nhiệm cựu GM Müller, thậm chí tôi cũng không được tham gia vào và cũng không được xem các tài liệu liên quan trong vụ việc này. Tất cả các vấn đề liên quan đến những vi phạm của các giám mục về tôn giáo hoặc tư pháp, thì chỉ có Thánh Bộ Đức Tin mới có thẩm quyền.

Klosterneuburg, Áo Quốc, 06.04.2010

+ Bernt Eidsvig
Giám Mục Oslo
Tông Tòa Trondheim

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (bp/mt) (7. april 2010)

av Webmaster publisert 12.04.2010, sist endret 12.04.2010 - 21:47