Kongregacja Nauki Wiary na temat rezygnacji bp. Müllera

Komunikat prasowy

Kard. Wiliam Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, powierzył mi 6 kwietnia br. trudne zadanie poinformowania, że Stolica Apostolska otrzymała pod koniec stycznia 2009 r. wiadomość, że bp. Müller z Trondheim oskarżany jest o nadużycie seksualne wobec nieletniej osoby.

Nuncjaturze Apostolskiej w Sztokholmie zlecono zbadanie sprawy i jej ocenę w świetle prawa norweskiego. W rezultacie konfrontacji, bp. Müller przyznał się do stawianych mu zarzutów i zgłosił swoją rezygnację z urzędu, która została natychmiast przyjęta. Biskup zaprzeczył też, że chodzi o wielokrotne przypadki nadużycia seksualnego. Zarówno do instancji kościelnych, jak i cywilnych nie zgłosiły się inne ofiary.

Choć w świetle prawa norweskiego sprawa uległa przedawnieniu, to jednak podpada ona pod prawodawstwo kościelne. Dlatego, od czasu swojego ustąpienia, bp. Müller najpierw znajdował się pod opieką terapeutyczną, a obecnie nie wykonuje posługi biskupiej ani nie podejmuje żadnych pastoralnych zadań.

Poza tym, Kongregacja Nauki Wiary podaje do wiadomości, że - zgodnie z życzeniem Ofiary nadużycia, która dziś jest pełnoletnia - szczegóły sprawy nie podlegają publikacji. Kongregacja prosi o spełnienie prośby dotyczącej anonimowości.

Jako następca bp. Müllera, oświadczam, że nie brałem udziału w badaniu sprawy i nie miałem wglądu w jej dokumenty. We wszystkim, co dotyczy wykroczenia Biskupa, kompetentną instancją prawną jest Kongregacja Nauki Wiary.

Klosterneuburg, Austria, 6 kwietnia 2010 r.

+ Bernt Eidsvig Kan.Reg.

Administrator Apostolski Prałatury w Trondheim

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); ls/mt/mt (6. april 2010)

av Webmaster publisert 12.04.2010, sist endret 12.04.2010 - 21:47