Katolsk studietilbud ved MF 2010-2011

Last ned en brosjyre med oversikt over hele studieåret

Det teologiske Menighetsfakultets katolske studietibud for studieåret 2010-2011 er nå klart.


Følgende kurs går av stabelen høstsemesteret 2010:

Teologi og kirkens liv TEOL2460 (10 stp)

Emnet gir studenter veiledning til å åpne den store skattkisten som kalles tradisjonen. Dette gjøres først og fremst gjennom lesning av utvalgte tekster.

Emnet starter med kirkefedrene for å finne ut hvorledes evangeliet ble fortolket og forsvart innenfor en hellenistisk kultur og i møte med datidens religiøse og filosofiske livsanskuelser. Vi skal videre fordype oss i noen representanter for den åndelige litteratur som i tiden mellom Augustin og reformasjonen ble til i klostre og innenfor ordensdannelser, og som den dag i dag danner en vesentlig del av grunnlaget for katolsk spiritualitet og åndelig veiledning. Viktige temaer vil være den meditative omgang med bibeltekster, bønnen, etterfølgelsen og det kontemplative livet.

I katolsk tro hører teologi og kirkens liv sammen. Derfor kommer vi til å fordype oss i kirkens liturgi og forståelsen av den. I denne delen av emnet vil dokumentene fra Det annet vatikankonsil stå sentralt. Vi vil spørre etter hvilke utviklingstrekk i den katolske tradisjonen som førte fram til den forståelse av liturgien som konsilet holdt fram og de konkrete forslagene til reform som fulgte. Vi skal også se hva som har preget veien videre i den stadig pågående samtalen om både liturgiforståelse og om rekkevidden av reformtiltakene.

Lærere: Paul Murray er professor i Spiritual theology ved Angelicum i Roma. Han er mye brukt som foreleser innenfor fagfeltet. Jan Schumacher er førsteamanuensis ved MF. Han er ekspert på klosterlivets historie og middelalderhistorie. Oskar Skarsaune er professor i kirkehistorie ved MF. Han er ekspert på kirkefedrene og blant annet kjent som forfatter av boken Den ukjente Jesus.

Paul Murray vil undervise en intensivuke ved starten av semesteret, resten av undervisningen vil gå på lørdager. Emnet er på bachelornivå, men det vil også være mulig å ta en variant på masternivå.

Religionsfilosofi og metafysikk FIL 1010 (10 stp)

De store spørsmålene: Hva er de beste argumenter for og mot Guds eksistens? Hva er det beste svar på det ondes problem? Taler vitenskapen mot religion? Er det rasjonelt å tro på mirakler? Kan bare én religion være sann? Er det mulig å beholde sin personlige identitet etter døden?

Dette emnet konsentrerer seg om grunnleggende filosofiske spørsmål om Gud og religion. Undervisningen legges opp rundt spørsmål der ulike svaralternativer i pensum skal diskuteres. Forelesningsrekken gir god plass til diskusjon.


For studier høsten 2010 var søknadsfristen 1. juni. Løpende opptak etter kapasitet frem til semesterstart 17. august.

Mer informasjon, inkludert vårens kurs, på mf.no/katolsk eller ta kontakt med en studieveileder på epost: katolsk@mf.no.

Last ned en brosjyre med oversikt over hele studieåret her.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. mai 2010)

av Webmaster publisert 16.07.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59