Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. kunngjør den 1. juli 2010 de følgende utnevnelser i Oslo katolske bispedømme:

Den 20. september 2010 løses p. Rory Mulligan SM fra sin stilling som sogneadministrator i St. Gudmund menighet på Jessheim.

Etter å ha innhentet samtykke fra maristenes ordensforstandere, utnevnes fra samme dato p. Andreas Rupprecht SM til sogneadministrator på Jessheim. Samtidig løses p. Rupprecht den 20. september fra sine stillinger som kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo, samt som landsungdomsprest.

Dom Lukas Lukas Stefan Lorf-Wollesen Can.Reg. løses den 1. september 2010 fra sin stilling som spiritual ved St. Eystein presteseminar. Fra samme dato utnevnes p. Rory Mulligan som spiritual ved seminaret, for en periode på to år.

Den 1. september 2010 løses p. Fredrik Hansen fra sin stilling som viserektor ved St. Eystein presteseminar. Fra samme dato utnevnes p. Pål Bratbak som viserektor ved seminaret.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. juli 2010)

av Webmaster publisert 01.07.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59