SEMINARETS VENNER særskilt velkommen til semesteråpningsmesse 23. august

P. Paul Murray OP

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. inviterer mandag den 23. august kl. 18.00 til messe i St. Joseph kirke (Akersveien 6, Oslo), i anledning åpningen av et nytt akademisk år. Studenter og ansatte ved universiteter og høyskoler og medlemmer av Seminarets Venner er spesielt velkommen.

Preken ved dr. Paul Murray OP

Det blir preken ved dr. Paul Murray OP, som er i Norge for å holde en rekke forelesninger. P. Murray er fra Irland og til daglig professor i Spiritual Theology på det pontifikale universitetet Angelicum i Roma. Han var viserektor ved universitetet fra 2001 til 2005. For tiden leder han instituttet for spiritualitet og åndelig veiledning og er også spiritual (åndelig veileder) for Convitto Internazionale San Tommaso, a et kollegium for unge prester fra hele verden. Før han kom til Roma har han undervist ved ulike teologiske institusjoner i Irland og vært gjestelærer i Chicago. Han er også en svært mye brukt foreleser i Europa og USA. Paul Murray har tidligere bl.a. vært spiritual og skriftefar for ordenshuset til Moder Teresa av Calcutta, og han var i vår også en sentral person i opprydningen etter misbruksskandalene i kirken i Irland. P. Murray har publisert en rekke bøker.

Innvielse av alter og ikoner

Ved messen vil også det nye alteret i St. Joseph kirke velsignes. Den anerkjente ikonmaleren Solrunn Nes har malt ikoner som skal smykke alteret, og også disse vigsles i messen.

Mottagelse

Etter messen er alle hjertelig velkommen til mottagelse i menighetssalen. Servering.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. august 2010)

av Webmaster publisert 18.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59