Nytt menighetsråd i St. Torfinn menighet

Menighetsråd for 2010-2012 i St. Torfinn menighet (konstituert 30. september 2010) ser slik ut:

Sogneadministratoren (leder), Ulf Sæter (1. ordstyrer), Ho Thi My Tram (2. ordstyrer), Terje F. Godager (sekretær), Olav Øien, Ho Thi Xuan Huong, Marie Folan Martinsen, Primitiva Hustveit, Katrine Zboch (ungdomsrepr.), Gunnar Huynh, Unn Elisabeth Solhaug.

Representanter for utkantkatolikker (med møterett i menighetsrådet): Mary Alphonsia Leahy (Alvdal), Nida Puyat Torbergsen (Elverum), Raymond E. Ernö (Trysil/Søre Osen).

Melding fra St. Torfinn menighet (2. oktober 2010)

av Webmaster publisert 02.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59