Første messefeiring i Vår frue av Frelsen etter massakren

Fra søndagens messe i St. Joseph kirke, Oslo

- Denne kirken er bygget på kjærlighetens, fredens og martyrenes blod - ikke på sverdets, sa fr. Mukhlas Habash til menigheten, som søndag trosset truslene fra Al Qaida og feiret messe i kirken Vår frue av Frelsen, åstedet for forrige ukes massakre.

Alle som ville inn i kirken, måtte gjennom strenge sikkerhetstiltak for å sjekkes for våpen og eksplosiver. Bevæpnede soldater var plassert på taket. Menigheten var samlet rundt et kors satt sammen av levende lys, mens det hang bilder av de drepte på veggene. Flere av deltagerne uttrykte at de aldri ville gått glipp av søndagens messe:

- Det er et spørsmål om ære. Vi kommer hit med troens styrke. Jesu Kristi store budskap er at vi ikke skal hate våre fiender, sa Salem Ablahad, en slektning av en av de drepte prestene, til AFP.

AsiaNews melder mandag at to nye kristne ble drept i Bagdad i helgen. En navngitt mann skal ha blitt skutt utenfor sitt eget hjem, mens identiteten til den andre fremdeles ikke er kjent.

Muslimsk støtte

Under fredagsbønnen i Mosul fordømte en rekke shiamuslimske imamer og andre ledere "det barbariske angrepet", og ba om beskyttelse av "Iraks mosaikk" av ulike religiøse og etniske grupperinger. Støtteerklæringene er sårt tiltrengte. Tyve år gamle Husan Sabah sier det slik til New York Times etter messen i Vår frue av Frelsen:

- I nabolaget mitt hater alle meg. Når du møter folk på gaten, sier de: 'hvorfor er du fremdeles her? Du burde reise'. Hver dag hører jeg om folk som reiser.

En syrisk-ortodoks erkebiskop oppfordret i går kristne til å forlate landet og søke beskyttelse. Presten Saad Sirop Hanna fra St. Josephs kirke i Bagdad kommenterte erkebiskopens utspill slik:

- Å bli værende eller reise - vi overlater dette til folket å avgjøre [...] Jeg kan godt forså denne biskopen, denne presten, jeg kan forstå ham. På den ene siden er jeg enig med ham, på den andre siden ikke. Vi er redde, men ikke desperate, sier fr. Hanna.

Messe i Oslo

Rundt 150 mennesker var samlet i Oslo søndag ettermiddag, da St. Olav menighet i samarbeid med kaldeisk kirkeforening arrangerte minnemesse for de døde i Bagdad. Et bilde av de to drepte prestene - henholdsvis 33 og 27 år gamle - sto plassert ved alteret. Messen fulgte romersk ritus, men de faste messeledd og lesningene var på arameisk/arabisk.

Både her - og i resten av landet - ble det samlet inn ekstrakollekt til gjenoppbyggingen av Vår frue av Frelsens kirke. Innsamlingen kom etter et initiativ fra Norsk katolsk bisperåd.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); Andreas Dingstad (8. november 2010)

av Webmaster publisert 08.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59