"Undset, Hamsun og Det tredje riket. Hvorfor ble den ene nazist og den andre ikke?"

Hans Fredrik Dahl, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

Katolsk forum Lillehammer, fredag 12. november:

"Undset - Hamsun og det 3dje riket. Hvorfor ble den ene nazist og den andre ikke?"

I foredraget vil Dahl ta opp de høyst ulike skjebner som våre to Nobel-diktere ble til del under 2.verdenskrig - Hamsun som propagandist for Hitler, Undset som talsperson for Nygaardsvoldregjeringen og eksil-Norge. Hva skyldtes denne påfalllende forskjell? Politisk ideologi? Religion? Familiebakgrunn? Foredraget tar opp alle disse forklaringer, men stanser ved hvilken betydning følelsen for bestemte land har for menneskers idéverden

Foredragsholder: Hans Fredrik Dahl, professor emeritus ved Universitetet i Oslo og pressemann

Sted: Mariakirken, Weidemannsgt. 3B

Tid: 19.00

Inngang: gratis, men vi tar opp kollekt

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. november 2010)

av Webmaster publisert 08.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59