Arendal: Br. Hallvard Hole avla evige løfter

La hans livs eksempel bygge Kirken, vår Mor

Br. Hallvards løfter veniaI nærvær av en feststemt forsamling i et solfylt Arendal avla Br. Hallvard (Thomas) Hole OFM sine evige løfter i fransiskanerordenen lørdag 30. april. Fransiskanerkommuniteten i Arendal tilhører den polske St. Hedvig-provinsen, og det var provinsialminster p. Waclaw Chomik som tok i mot løftene.  Provinsialen hadde i dagens anledning øvet inn store deler av løfteformularet på norsk. En delegasjon fransiskanere fra Polen satte sitt preg på liturgien sammen med ordenssøstre fra Norge, deriblant alle klarissene fra Larvik.

I prekenen minnet sogneprest Nikolas Goryczka OFM om sitt første møte med Thomas: ”Du kom bort til meg – en ung mann med ganske langt hår – og sa at du ville bli fransiskaner. Jeg var litt skeptisk og spurte om hvor gammel du var. 17 – sa du.   Jeg sa at du måtte først bli ferdig med skolen og komme tilbake om to år… og jeg advarte deg at du sannsynligvis vil måtte reise til Polen i noen år. Dette var helt i orden, sa du – det var det du ville.”

Br. Hallvards løfter velsignelseDenne viljen har holdt seg og ble lørdag definitivt stadfestet med hele den fremmøtte forsamlingen som vitner. 

På kirkekaffen etterpå ble det servert rikelige mengder mat fra mange land i menighetens vakre lokaler. Br. Hallvards familie og venner var møtt tallrikt opp, og særlig la man merke til en gruppe fra St. Teresia menighet på Hønefoss, hvor br. Hallvard tilbragte mange år av oppveksten. Menigheten ved menighetsrådsleder Georg Fr. Rieber-Mohn overrakte en gave og uttrykte stolthet over ”den første munk fra Ringerike” i moderne tid.

Br. Hallvard skal diakonvies 14. mai i Wroclaw i Polen og kommer også til å gjøre tjeneste som diakon i en fransiskanermenighet i denne byen. Sommerpraksis i år skal han ha i St. Fransiskus Xaverius menighet i Arendal. Menigheten fyller i år 100 år, og som p. Goryczka sa i prekenen: ”Alle vi som er her i dag gleder oss over ditt valg og gratulerer deg med motet. Vi ønsker deg lykke til og ber om Guds rike velsignelse og utholdenhet. Og siden vi tror at det ikke bare er ren tilfeldighet at din løfteavleggelse faller midt i menighetens hundreårs jubileum, håper vi at du snarest mulig vil styrke vårt fellesskap i Norge.”

Det er ikke vanskelig å slutte seg til dette ønsket, og heller ikke til det følgende fra den høytidelige velsignelsen etter løftene:

”La hans livs eksempel bygge Kirken, vår Mor, bidra til verdens frelse og være et lysende tegn på de fremtidige goder.”Br. Hallvards løfter gruppebilde

 

 

Tekst: Heidi H. Øyma

 

Foto: Jan-Erik Løken

 

Se et fotoalbum fra dagen på Flickr.