Avskjedsmesse med Nuntius

nullDen apostoliske nuntius (ambassadør) til de nordiske land, Msgr. Emil Paul Tscherrig deltar tradisjonen tro på middagen for geistligheten i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift mandag 30. januar. Nuntius og prestene koncelebrerer også messen i St. Olav domkirke klokken 18. Det spesielle i år er at denne messen også blir Msgr. Tcherrigs avskjed med Kirken i Norge. Fra og med 10. februar overtar han ansvaret for nuntiaturet i Argentina.

De troende er hjertelig velkommen til å delta i Nuntius' avskjedsmesse.