Pontifikalmesse på festdagen for St. Eystein

Biskop Bernt Eidsvig feirer torsdag den 26. januar pontifikalmesse i anledning festdagen for den hellige Eystein, og årsdagen for innvielsen av bispedømmes presteseminar som står under hans særlige beskyttelse. Messen feires klokken 18.00 i St. Joseph kirke. Under denne messen vil også prestestudent Tao Nguyen motta sitt ordinasjonskandidatur.

Etter messen er medlemmer av Seminarets Venner særskilt inviterte til en enkel mottakelse i Mariagården.

Alle er hjertelig velkommen!