Sr. Marie-Louise Penkhues CSJ in Memoriam

 

“Lever vi, så lever vi for Herren, og dør vi, dør vi for Herren; i livet som i døden hører vi Herren til!” Rom 14,8


Sr. Marie-Louise Penkhues

Født: 20. 04. 1927 i Hubertsgrund/Schlesien/Tyskland

Døde: 19. 01. 2012 i St. Josephsøstrenes Hjem, Oslo

Rekviem den 27. januar kl. 11.30 i Kristi Konge kapell, St. Josephsøstrenes Hjem, Glads vei 23  0489 Oslo.
Deretter begravelse på Grefsen kirkegård.

Vi anbefaler vår avdøde medsøster til deres forbønn.


Søster Marie-Louise Penkhues ble født 1927 i Hubertsgrund / Schlesien-Tyskland og begynte sitt postulat i 1947 hos St. Josephsøstrene i Albachten. Hun hadde sitt novisiat på St. Joseph Institutt i Oslo, hvor hun avla sine første løfter i 1949 og sine evige løfter i 1952. Hun var en av de første søstrene som tok artium på Hartvig Nissen, Pikeskole i 1953 og mange søstre fulgte etter henne.

Sin teologiske utdannelse hadde hun ved universitet i Münster/Tyskland og fikk Missio Canonica i 1964.
Sr. Marie-Louise har alltid vært kjent for å være en dyktig lærerinne og hadde særlig anlegg for å undervise barn. Hun var meget kreativ i å lage liturgiske tekster for både søndagsskole, første kommunionsbarn, og mange barnegudstjenester hvor hun hadde et godt samarbeid med vår kjære P. Ronald Hølscher OFM. Hennes teologiske utdannelse som var solid og grundig kom godt med. Hun har undervist mer enn 20 år på St. Sunniva skole. Hun fikk ansvar for katekesen også utenfor skolen.

Hun hadde en stor misjonsiver og etter et teologisk fornyelses år i Cincinnati i USA dro hun 1977 10 år til Monrovia, Liberia. Der var hun også aktiv i barne- og voksenkatekese og oppbyggingen av menigheter. Etter en stor trafikkulykke med mange smerter og plager, fortsatte hun likevel i misjonen. I 1987 kom hun tilbake til St. Joseph Institutt og underviste på St. Sunniva skole og hadde vikartimer i resepsjonen.

Hun flyttet til forskjellige steder og underviste der både barn, ungdom og voksne i Albachten/Tyskland, Oslo og Fredrikstad. Fra 1993-2004 var hun menighetsassistent i Halden og gjorde en god innsats der i å bygge opp menigheten og hadde mange konvertitter både i Fredrikstad og Halden, som igjen ble en stor ressurs for menighetene.

Innenfor ordenen har hun innehatt mange tillitsverv både som novisiats- og junioratsleder og som forstanderinne både på Vor Frue Villa i Oslo, i Albachten/Tyskland og i Fredrikstad.

Hun var et eksempel på trofasthet og utholdenhet som bunner i et fromt og pliktoppfyllende liv som St. Josephsøster. Hun har holdt seg à jour innenfor teologien og beriket kontaktklubben i St. Hallvard/Oslo med sitt nærvær og sine inspirerende innlegg i mange år.

Det er mange skoleklasser og studenter som har kommet til Grefsen som har nytt godt av hennes grundige teologiske viten. Hun hadde mange kontakter og mange vil savne henne dypt.

Fra 2004 var hun på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen. Men også her kjente hun ikke til lediggang, i sin fritid og når hun satte i resepsjonen på Grefsen laget hun de fineste håndarbeidene til vår julebasar. Hun innehadde også en stor oppgave i å undervise våre kandidater, postulanter og noviser fra Vietnam i norsk grammatikk.

Ja, vi takker henne for hennes store innsats i vår provins og for Kirken og samfunnet i Norge. Hun var en medsøster full av iver for Guds rike. Hennes klosterliv var fast forankret i en dyp tro. I hennes kontakt også gjennom en rik korrespondanse formidlet hun sin levde spiritualitet og kjærlighet til Gud og St. Josephsøstrenes kongregasjon.

De siste årene og særlig de siste måneder ble hun plaget av voldsomme ryggsmerter og etter et lengre sykehusopphold, november-desember 2011, kom hun tilbake til St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen. Hennes apostolat ble da mer et bønnens og lidelsens apostolat. Hun sovnet stille inn den 19. januar 2012. La oss be for henne. Hun vil gå i forbønn for oss og hele kirken som hun alltid følte en sterk sendelse til.

Måtte hun hvile i Guds fred!

 ST. JOSEPHSØSTRENE