- Biskoper må i større grad ansvarliggjøres for håndtering av overgrepssaker

Troskongregasjonens påtaleadvokat (promotor iustitiae), msgr. Charles Scicluna, etterlyser at biskoper som skjermer eller unnlater å disiplinere pedofile prester, i større grad må ansvarliggjøres etter kirkeretten.  Dette uttalte han til reportere i Roma den 8. februar, etter å ha talt til det internasjonale seminaret på Gregoriana om geistlig sexmisbruk.

«I kirkeretten er det en forbrytelse å vise ondsinnet eller bedragersk uaktsomhet i utøvelsen av ens plikt», sa msgr. Scicluna om biskopenes ansvar for å beskytte barn og straffe overgripere.

Når det gjelder biskoper som unnlater å anvende kirkens anti-misbruksnormer, uttalte Scicluna at «det er uakseptabelt at folk ikke følger faste standarder når det finnes faste standarder».

Han erkjente at sanksjonene kirkeretten stiller til rådighet for å straffe geistlige, noen ganger ikke anvendes på biskoper, og sa at «kirkelig ansvarliggjøring må videreutvikles. Det vi trenger å gjøre, er å være årvåkne når vi velger kandidater til den viktige rollen som en biskop innehar, og også bruke verktøyene som kirkeretten og tradisjonen stiller til rådighet for å ansvarliggjøre biskoper». Msgr. Scicluna uttalte videre at det ikke er «et spørsmål om å forandre lover, det er et spørsmål om å anvende de vi har».

I sin tale til seminaret, hvor 110 bispekonferanser og 30 ordener, var representert, hevdet Scicluna at en «dødelig stillhetens kultur eller ‘omerta’ i seg selv er gal og urettferdig», og at «ingen strategi for å forebygge barnemisbruk noensinne vil kunne fungere uten forpliktelse og ansvarliggjørelse».

Konferansen «Mot helbredelse og fornyelse» ble sammenkalt for å lansere et globalt tiltak med den målsetning å forbedre innsatsen for å få slutt på geistlig sexmisbruk samt å beskytte barn og sårbare voksne. Konferansen ble avholdt 6.-9. februar ved Romas pontifikale universitet Gregoriana, med støtte fra Vatikanets statssekretariat og flere andre øvrigheter i Vatikanet. Representant for de nordiske biskoper var Bernt Eidsvig.

Blant talerne var også en irsk kvinne, Marie Collins, som den 7. februar fortalte konferansen at hun som 13-åring ble misbrukt av en prest hvis overordnede senere skjermet ham fra rettsforfølgelse.

«Det må finne sted en innrømmelse og ansvarliggjørelse for skaden og ødeleggelsen som har skjedd i livene til ofrene og deres familier, på grunn av den ofte overlagte dekkoperasjonen og feilhåndteringen av saker som overgripernes overordnede har vært skyld i. Dette må skje før jeg eller andre ofre kan oppleve ekte fred og helbredelse», uttalte Collins.

Kilde: CNS 8. februar 2012

LES OGSÅ PAVE BENEDIKT XVIs BUDSKAP TIL SEMINARDELTAGERNE.