Bergen: Tilsettinger St. Paul gymnas

St. Paul gymnasStyret ved St. Paul skole har i møte 27. mars 2012 tilsatt ledelse og lærere for det nye gymnaset fra august 2012. Se et bildegalleri!

Petter Gjessing (f. 1972) er tilsatt som avdelingsleder for St. Paul gymnas. Han er utdannet Cand. Polit med historie hovedfag fra UiB, og kommer fra stilling som inspektør ved grunnskoleavdelingen. 

Dag Olav Larsen (f. 1957) er tilsatt som rådgiver og lærer i geografi, kristendom og kroppsøving ved St. Paul gymnas. Han er utdannet Cand. Polit med geografi hovedfag fra UiB, og kommer fra stilling som lærer ved St. Paul grunnskole.

Dom Lukas Lorf-Wollesen (f. 1968) er tilsatt som skoleprest og lærer i tysk og kristendom ved St. Paul gymnas. Han er utdannet Cand. Theol fra Maryvale institute i Birmingham og bachelor i tysk fra UiB, og kommer fra stillinger som skoleprest og lærer ved grunnskolen samt kapellan i St. Paul menighet. Dette er stillinger han i noen grad vil fortsette i også neste skoleår. Han tar praktisk-pedagogisk utdanning fra høsten 2012.

Arne Kleppestrand (f. 1969) er tilsatt som lærer i matematikk og naturfag ved St. Paul gymnas. Han er utdannet Cand. Scient med hovedfag i matematikk fra UiB. Kleppestrand kommer fra tilsvarende stilling ved Fyllingsdalen videregående skole.

Lene Dåvøy (f. 1971) er tilsatt som lærer i norsk og engelsk ved St. Paul gymnas. Hun er utdannet Cand. Philol med hovedfag i latin fra UiB. Dåvøy kommer fra en stilling som høyskolelektor i latin ved UiB.

Jon Anders Hovland (f. 1972) er tilsatt som lærer i engelsk og samfunnsfag ved St. Paul gymnas. Han er utdannet Cand. Philol med hovedfag i norsk fra UiB. Hovland kommer fra en stilling som lærer ved Nygård skole, hvor han i skoleåret 2012/2013 vil fortsette i en mindre post.

Inge Risheim (f. 1961) er tilsatt som lærer i matematikk ved St. Paul gymnas. Han er utdannet Cand. Scient fra UiB. Risheim kommer fra St. Paul skole og arbeider også ved grunnskoleavdelingen. 

Sébastien Liautaud (f. 1974) er tilsatt som lærer i fransk ved St. Paul gymnas. Han er utdannet med en master fra Universitetene i Paris og Marseilles. Liautaud kommer fra St. Paul skole og arbeider også ved grunnskoleavdelingen i tillegg til å være lærebokforfatter og undervisning ved UiB.

Elena Pergheim (f. 1979) er tilsatt som lærer i italiensk ved St. Paul gymnas. Hun har en Bachelorutdanning fra Italia og Høyskolen i Bergen. Pergheim  kommer fra St. Paul skole og arbeider også ved grunnskoleavdelingen. 

Romina Salazar (f. 1980) er tilsatt som lærer i spansk ved St. Paul gymnas. Hun har en Bachelorutdanning fra UiB og høyskolen i Bergen. Salazar kommer fra St. Paul skole og arbeider også ved grunnskoleavdelingen.

7 av de 10 som blir ansatt ved St. Paul gymnas tilhører St. Paul menighet. Alle lærerne har godkjent pedagogisk utdanning.

Gjermund Høgh
Skoleråd i OKB
Prosjektleder St. Paul gymnas