P. Carlo Le Hong Phuc innvilget studiepermisjon

Bispevåpen Bernt Eidsvig

Pastor Carlo Le Hong Phuc er innvilget studiepermisjon for to år, fra og med den 1. august i år. Pater Bharath Villavarayen er konstituert i stillingen som rektor for St. Eystein presteseminar fra og med samme dato, og frem til den 1. august 2014.

In Christo

+Bernt Eidsvig Can.Reg
Biskop av Oslo katolske bispedømme