Bharath Villavarayen

VILLAVARAYEN, Damacius Bharath, født i Colombo, Sri Lanka.

Inntrådt hos oblatfedrene og avla første løfter 8. september 1995 og evige løfter 22. oktober 2000. Diakonviet 29. mars 2001 i Kandy, og ordinert til prest 5. januar 2002 i Colombo av biskop Kingsley Swampillai.

Virket som hjelpeprest i Trinkomalee i 2002, veileder («formator») ved presteseminaret i Colombo 2003-2004, veileder ved presteseminaret i Kandy 2004–2005, studerte ved Biblicum i Roma 2005–2009 og hjelpeprest i Colombo 2009–2010.

Kom til Norge 4. desember 2010.

5. april 2011 – 31. mars 2013 
Ansvar for sjelesorg på tamilsk i Oslo katolske bispedømme
1. januar 20111. august 2011
Kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo (50% stilling)
1. august 20111. september 2013
Rektor for St. Olav domkirke
1. august 20121. august 2014
Konstituert rektor for St. Eystein presteseminar
21. juni 2013 
Inkardinert i Oslo katolske bispedømme 
1. september 2013 –  1. september 2018
Biskopens kapellan i Oslo katolske bispedømme og notar i bispedømmets sentraladministrasjon
1. september 201415. juli 2020
Rektor ved St. Eystein presteseminar
1. september 201823. september 2018
Sogneadministrator for St. Johannes apostel og evangelist menighet
23. september 201813. april 2020
Sogneprest for St. Johannes apostel og evangelist menighet
15. juli 2020 – 31. desember 2020
Permisjon

Avsluttet sin tjeneste i Oslo katolske bispedømme 1. januar 2021.

av Webmaster publisert 24.12.2010, sist endret 17.02.2021 - 16:12