P. Bharath Villavarayen utnevnt til biskopens kapellan

P. Bharath Villavarayen (foto1)P. Bharath Villavarayen (41) er utnevnt til kapellan for biskop Bernt I. Eidvig. Can.Reg. P. Bharath tiltrer den 1. september 2013 og overtar etter p. Pål Bratbak, som var biskopens kapellan fra 1. september 2011 inntil han ble utnevnt til sogneprest i St. Olav domkirkemenighet.

P. Bharath er født i Colombo, Sri Lanka, trådte inn hos oblatfedrene, og ble ordinert til prest i 2002. Han kom til Norge i 2010, og ble inkardinert i Oslo katolske bispedømme 21. juni i år. Han har arbeidet i St. Hallvard menighet, som rektor for St. Olav domkirke og som rektor for St. Eystein presteseminar.

+ Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop av Oslo

av Mats Tande publisert 29.07.2013, sist endret 25.08.2013 - 17:58