Oslo katolske bispedømme sier nei til tiggeforbud

Det nylig fremsatte lovforslag om å forby tigging i Norge møtes med motstand fra Oslo katolske bispedømme. 

Både biskop Bernt Eidsvig, leder for Presterådet, p. Sigurd Markussen, og Egil Olaussen fra Pastoralrådets arbeidsutvalg understreker at Kirken anerkjenner ethvert menneskes rett til å livberge seg og sine, også gjennom tigging, i en situasjon med akutt nød. De presiserer imidlertid til katolsk.no at ønsket om å bekjempe bakmennene og kriminaliteten rundt organisert tigging, er helt legitimt og mulig nødvendig i våre dager. Dersom myndighetene ser behovet for en slik regulering, bør man eventuelt se til løsningen i Bergen, hvor man har innført en form for obligatorisk registrering for tiggere, sier p. Markussen. Denne løsningen ville være mer hensiktsmessig fremfor et rent lovforbud.

– En slik ordning burde nok etter mitt skjønn også prøves ut i Oslo, evt. også resten av landet, uttaler p. Markussen. 

– Kirken anerkjenner ethvert menneskes rett til å livberge seg og sine med alle midler i akutt nød, sågar tyveri hvis det ikke finnes annen mulighet. Den som stjeler et brød på grunn av sult, begår ikke en synd, uttaler p. Markussen videre og henviser til Den katolske kirkes katekisme §2408.

– Det er viktig at vi som Kirke er synlig med vårt nestekjærlighetsbudskap,  og at vi derfor er opptatt av at alle som er i Norge, blir behandlet med respekt og nestekjærlighet, også de som måtte oppholde seg her ulovlig, alle fattige og utstøtte. Den katolske kirke er opptatt av å gi praktisk og direkte hjelp til trengende i Norge – blant annet gjennom Caritas, Fransiskushjelpen og Moder Teresa-søstrene i Bergen. Vi kunne kanskje ha gjort mer, og det håper jeg at vi skal få til når de største utfordringene Kirken står overfor med den store arbeidsinnvandringen, har lagt seg, avslutter han.

Egil Olaussen fra Pastoralrådets arbeidsutvalg oppfordrer lovgiverne til å "være spesielt oppmerksomme på at de reelt fattige ikke må rammes når lovforslaget tydeligvis ikke er rettet mot dem, men mot bakmenn og kriminalitet forbundet med tiggingen".