Paven snakker om Vatileaks

De siste dagers hendelser som involverer kurien og mine medarbeidere, har gjort mitt hjerte trist. Jeg har allikevel aldri mistet min urokkelige tiltro til at Kirken - på tross av menneskers svakhet, på tross av vanskeligheter og prøvelser - ledsages av Den Hellige Ånd, og at Herren vil sørge for at hun aldri mangler den hjelp hun trenger som støtte på sin reise.

Likevel har det vært stadig flere spekulasjoner, forsterket av massemediene, som i sin helhet er uberettigete, som tilsidesetter fakta og presenterer et fullstendig urealistisk bilde av Den hellige stol. Jeg ønsker derfor å gjenta tilliten og oppmuntringen til mine nærmeste medarbeidere, og til alle dem som hver dag, med trofasthet, oppofrelse og i stillhet, hjelper meg til å utføre min tjeneste.

Pave Benedikt XVI, 30.5.2012