Sta. Sunniva studenthjem flytter

Nye lokaler på Mariaheimen, den gamle søsterboligen på Florida

Sta. Sunniva studenthjem, hvor p. Arnfinn Haram OP var en av etablererne og dets første forstander, er et økumenisk tilbud i Bergen. Flere katolske ungdommer har tidligere bodd i kollegiet i deler av sin studietid.

– Studenthjemmet er nødt å flytte fra sine tidligere lokaler, og vil nå etablere seg i Mariaheimen, den gamle søsterboligen på Florida. Sta. Sunniva studenthjem er i utgangspunktet beregnet for studenter som er ferdig med videregående skole, men har åpnet for at et par plasser kan tildeles elever ved St. Paul gymnas, skriver skoleråd i OKB, Gjermund Høgh, i en e-post til katolsk.no.

– Vi har tro på at de to institusjonene gjensidig vil støtte hverandre og kan være med å skape et godt ungdomsmiljø, avslutter Høgh.

Det kristne studenthjemmet driftes av en selvstendig økumenisk stiftelse som startet opp høsten 1995.