Intervju med Norges ambassadør til Den hellige stol

Vatikanradioens Wilhelm Höjer intervjuer den norske ambassadør til Den hellige stol, Rolf Trolle Andersen, i forbindelse med konferansen "Kristendommens nordlige grenseland: Fellesarven mellom Norge og Den hellige stol".

Her snakker den Bern-baserte ambassadøren om det historiske og nåværende forhold mellom Norge og Den hellige stol.