Msgr. Hai tildelt utnevnelsesdokumentet til pavelig æresprelat

Foto: Mats Tande 2012-01-30I anledning av at p. Francis Xavier Huynh Tan Hai, generalvikar i Oslo katolske bispedømme, den 7. august ble utnevnt til pavelig æresprelat med monsignore som tittel ble det feiret en høytidelig messe i St. Olav domkirke i Oslo lørdag 1. desember kl 16:00. Hovedcelebrant var biskop Bernt Eidsvig av Oslo.

I løpet av messen ble det offisielle dekretet der pave Benedikt XVI utnevner p. Hai til pavelig æresprelat overrakt ham. I tillegg ble hans nye talar velsignet.

Den hellige far kan gi hederstittelen monsignore til prester som fyller spesielle embeter, eller som på en eller annen måte har utmerket seg i sitt virke. Det finnes tre grader; apostolisk protonotar, pavelig æresprelat og pavelig æreskapellan. Utnevnelsen skjer normalt etter anbefaling fra den lokale biskop, som i sitt bispedømme kan ha maksimalt 10% monsignorer blant sine bispedømmeprester. Det er nemlig kun sekularprester som kan bære denne tittelen, i tillegg til katolske biskoper. Foruten våre biskoper var det i Norge inntil p. Hai's utnevnelse kun msgr. Torbjørn Olsen som kunne bruke denne ærestittelen.

av Mats Tande publisert 30.11.2012, sist endret 01.12.2012 - 16:28