Pater Nikolaus Zeimetz MSF er død

"Jeg er Oppstandelsen og Livet. Den som tror på meg, skal leve om han er død. Og enhver som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø" (Joh 11, 25-26)

nullPater Nikolaus Zeimetz MSF døde i Tyskland den 19. juni 2013.

Rekviemmessen blir feiret mandag 24. juni kl. 14.30, i klosterkirken Den Hellige Familie, Klosterweg 1, Betzdorf (Tyskland).

Etter messen blir pater Nikolaus Zeimetz begravet på klosterkirkegården i tilknytning til Den Hellige Families kloster i Betzdorf.

Pater Nikolaus Zeimetz MSF ble født 8. januar 1920 i Wiersdorf (bispedømmet Trier) i Tyskland. Han ble presteviet i Ravengiersburg i Tyskland den 18. juli 1954, og kom til Norge i juli 1955. I løpet av sine over 40 år i Norge var p. Nikolaus blant annet sogneprest i Tromsø, Harstad og Hammerfest, samt generalvikar for Tromsø stift i perioden 1983-1997.

Requiem æternam dona ei, Domine!

Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen.