Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Bispevåpen Bernt EidsvigBiskop Bernt Eidsvig av Oslo har den 29. juni gjort følgende utnevnelser:

Pater Marinko Pervan utnevnes til kapellan for St. Elisabethsøstrene på Nordstrand i Oslo fra og med 15. august. 

Pater Wojciech Zaleskiewicz utnevnes fra og med 1. september til sogneadministrator for Sta. Clara menighet i Kongsvinger, og sjelesørger for polsktalende katolikker i Hamar og Jessheim.

Pater Phu Thanh Nguyen utnevnes fra og med 1. august til vietnamesisk sjelesørger for St. Frans menighet i Larvik.

foto1.jpg Wojciech Zaleskiewicz Nguyen Thanh Phu foto3.jpg
Marinko Pervan Wojchiech Zaleskiewicz Phu Thanh Nguyen Pål Bratbak
Haavar Simon Nilsen foto1.jpg foto2.jpg Nguyen Duc Khiem
Haavar Simon Nilsen OP Jo Neve SM Janusz Zakrzewski Khiem Duc Nguyen

Pater Pål Bratbak utnevnes fra og med 1. september 2013 til rektor i St. Olav domkirke.

Pater Haavar Simon Nilsen OP utnevnes fra og med 1. august til studentprest i Oslo.

Pater Jo Neve SM løses fra og med 16. september fra sitt embede som sogneprest i Mariakirken menighet i Asker og Bærum.

Pater Janusz Zakrzewski utnevnes fra og med 15. august til sogneadministrator i Mariakirken menighet på Lillehammer.

Pater Khiem Duc Nguyen utnevnes fra og med 15. august til landsungdomsprest for Norges Unge Katolikker i 50% stilling.

+ Bernt Eidsvig  Can.Reg.
Biskop av Oslo

av Webmaster publisert 29.06.2013, sist endret 29.06.2013 - 01:15