Tromsø: Pontifikalmesse og avduking av minnetavle for Svalbard

null
Biskop Eidsvig sto for avdukingen av minnetavlen.

Søndag 15. september ble det feiret pontifikalmesse i Vår Frue kirke i Tromsø i anledning høstmøtet i Den nordiske bispekonferansen, 13.-18. september.

Etter messen avduket og velsignet biskop Bernt Eidsvig en minnetavle på latin for Svalbard (1913). Tavlen minnes 100-årsjubileet for pave Pius Xs avgjørelse om at den apostoliske vikar i Norge også skulle ha ansvaret for Svalbard. Senere fikk Norge suverenitet over øygruppen gjennom den såkalte  Svalbardstraktaten (1920/25).