Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Dawid BanaśBiskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo har den 29. august utnevnt p. Dawid Banaś (bildet) til kapellan i  Vår Frue (Porsgrunn) (50 %) og sjelesørger for polsktalende katolikker i St. Frans (Larvik), St. Johannes Døperen (Sandefjord) og St. Olav (Tønsberg) (50 %) med virkning fra 1. september.

Biskop Eidsvig har den 6. september utnevnt p. Oskaras Volskis til kapellan i St. Svithun menighet, Stavanger (50 %) og sjelesørger for litauiske katolikker i St. Paul menighet (Bergen) med virkning fra 1. oktober.