Sandefjord

Menigheten ble utskilt fra St. Olav menighet i Tønsberg 24. juni 2010, og omfatter etter grenseendringer 24. juni 2018 hele Sandefjord kommune. 421 km² . Historikk. Befolkningsstatistikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området.

Menigheten har et eget nettsted, se http://sandefjord.katolsk.no/

E-post Sandefjord(at)katolsk(dot)no

St. Johannes Døperens kirke

Beliggenhet/Location: Chr. Hvidts plass 2, Sandefjord

Postadresse: null Den katolske kirke, Kirkegaten 10, 3211 Sandefjord

Telefon (sogneprestenBankkonto 1503.10.05369; org.nr. 988.338.907
Messetider

Sogneprest:
P. Claes Tande (fra 24. juni 2010)Telefon 479 02 739
Menighetsråd (fra juli 2017:
Sognepresten (formann)
Knut Barra, Aldona Ramuté Hansen, Jonas Gudelis, Krzysztof Szczepaniak, Rozlyn Lajara Pettersen, Hans W. Hygen, Trine Bakken, Phuoc van Hoang og Vivian Chinyere Ugwu.
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.
av Webmaster publisert 04.08.2010, sist endret 25.06.2018 - 08:59