Pave Frans med sin første apostoliske ekshortasjon: Evangelii Gaudium

Pave Frans offentliggjorde tirsdag sin første apostoliske ekshortasjon, Evangelii Gaudium (Gledens Evangelium).

Det 224-sider lange dokumentet fremlegger pavens visjon for en misjonerende Kirke, hvis «dører alltid bør være åpne».

Temaer som behandles er evangelisering, sosial rettferdighet og fred, homilietikk, livsvern, familien, miljøvern, tro og politikk, økumenikk og interreligiøs dialog - samt kvinners og legfolks rolle i Kirken.

Vatikanets nettside har dokumentet i fulltekst, mens Vatikanradioen tilbyr en kortere oppsummering av hovedinnholdet.