Putin møter paven

Pave Frans mottar den 25. november den russiske presidenten Vladimir Putin i en privat audiens. 

Fra Signum.se:

Vatikanen bekräftar att påven Franciskus kommer att ha ett möte med den ryske presidenten Vladimir Putin senare i denna månad. Mötet äger rum den 25 november, i övrigt har inga detaljer fastlagts och exakta tider för samtalen har ännu inte satts upp.

Putin har strävat efter att etablera sig som en försvarare av kristendomen, såväl i Ryssland som i de länder där tron är under attack, i synnerhet i Mellanöstern. Den ryske ledare har dessutom haft en aktiv roll i de förhandlingar som syftar till att undvika att kriget i Syrien eskalerar. Putin och påven Franciskus förväntas tala med varandra om dessa båda ämnen.