Amerikansk jesuitt blir ny påtaleadvokat i Troskongregasjonen

Pave Frans har den 10. september utnevnt den amerikanske jesuitten fr. Robert Geisinger til påtaleadvokat i Troskongregasjonen (promotor iustitiae). 

Kirkerettseksperten Geisinger er tidligere general-prokurator hos Jesuittordenen, og overtar som påtaleadvokat etter landsmannen fr. Robert Oliver, som har innehatt stillingen siden 2012. Pave Frans har samtidig utnevnt fr. Oliver til sekretær for den nyopprettede Pavelige kommisjon for beskyttelse av mindreårige.

Som promotor iustitiae får fr. Robert Geisinger ansvaret for etterforskning av det som Kirken vurderer som spesielt graverende forbrytelser – såkalte "delicta graviora": synder mot eukaristien og mot skriftemålets hellighet, og mot det sjette bud utført av geistlige mot en person under 18 år.