Kardinaler uttrykker misnøye om bispesynoden i brev til paven

Den kjente vatikanisten Sandro Magister i L'Espresso har publisert et brev til paven som angivelig er underskrevet av 13 sentrale kardinaler. I brevet uttrykker de bekymring over den pågående bispesynoden om familien, synodens arbeidsdokument, samt selve organiseringen og sammensettingen av gruppen som skal skrive sluttrapporten.

I brevet fra 5. oktober heter det blant annet:

Dette har ført til usikkerhet om hvorvidt de nye prosedyrene er lojale overfor synodens tradisjonelle ånd og formål. Det er uklart hvorfor disse prosedyre-endringene er nødvendige. Flere synodefedre mener at den nye ordningen ser ut til å fasilitere et forhåndsbestemt resultat vedrørende viktige og omstridte saker.

Sist, men kanskje viktigst, har flere synodefedre uttrykt bekymring over at synoden, som skal behandle et viktig pastoralt spørsmål ved å styrke ekteskapet- og familiens verdighet, står i fare for å domineres av det teologisk/doktrinære spørsmål om kommunion til skilte gjengifte. Skulle dette skje, vil det uunngåelig føre til enda større fundamentale spørsmål om hvordan Kirken fremover bør tolke og formidle Guds ord, sin lære og regler i møte med en kultur i forandring. De liberale protestantiske kirkers kollaps i den moderne æra, fremskyndet av – i den pastorale omsorgs navn – en oppgivelse av sentrale elementer i kristen tro og praksis, maner vår egen synode til å utvise stor forsiktighet.

Brevet er ifølge Magister underskrevet av følgende kardinaler: Carlo Caffarra, Thomas Collins, Timothy Dolan, Willem Eijk, Péter Erdo, Gerhard Müller, Wilfrid Napier, George Pell, Mauro Piacenza, Robert Sarah, Angelo Scola, Jorge Urosa Savino og André Vingt-Trois.

To av disse har sentrale roller i bispesynoden: Péter Erdo og Wilfrid Napier. Kardinalene André Vingt-Trois, Mauro Piacenza og Angelo Scola skal ha nektet for at de er blant underskriverne.

Den hellige stols pressekontor fratok Sandro Magisters presseakkreditering i juni, etter at han at publiserte et uoffisielt utkast av pavens encyklika Laudato Si på sin blogg.