NKKF er historie

Norges Katolske Kvinneforbund - NKKF – er nå nedlagt. Beslutning om nedleggelse ble fattet på to etter hverandre følgende landsmøter, henholdsvis 17. oktober og 28. november 2015. Styret i NKKF måtte med stor beklagelse innse at det ikke var mulig å fortsette forbundets virksomhet utover valgperioden 2012 – 2015. Det var ikke lenger “liv laga” å fortsette som før, av mange grunner. Ingen i det sittende styret ønsket eller kunne ta gjenvalg. Det var ikke mulig å finne nye kandidater som kunne representere en fornyelse av forbundet. Medlemstallet i NKKF har i mange år gått stadig nedover. Kvinneforeningene i enkelte menigheter, som tidligere utgjorde en livskraftig del av NKKF, er stort sett nedlagt fordi medlemmene er blitt for gamle eller har gått bort.

Les: oppløsningsvedtaket, referat fra det ordinære landsmøtet 17. oktober og referat fra det ekstraordinære landsmøtet 28. november.

Dokumentene ligger også tilgjengelig på NKKFs eget nettsted www.katolskekvinner.no. Denne nettsiden vil bli lagt ned i april 2016.

Melding fra NKKF (raa)