Vatikanet: Kardinal Georges Marie Cottier (93) død

Vatikanet, 1.4.2016 (KI/KAP) – Kardinal Georges Marie Cottier, dominikaner fra Sveits, døde i Vatikanet sent torsdag kveld den 31. mars, 93 år gammel. Mellom 1989 og 2005 var han den hellige pave Johannes Paul IIs (1978-2005) nærmeste teologiske medarbeider som teolog for den pavelige husholdning, en stilling som også kalles Vatikanets «husteolog» eller pavens personlige teolog. Denne stillingen innehas tradisjonelt av en dominikaner, i øyeblikket den engelsk/polske p. Wojciech Giertych OP (f. 1951). Cottier skrev tallrike prekener, taler og andre tekster for paven. Paven kreerte ham til kardinal i 2003, da han allerede var over åtti år gammel.

Cottier ble født den 25. april 1922 i Genève i Sveits. Han studerte i sin hjemby og ved dominikanernes pavelige universitetet Angelicum i Roma, hvor han ble presteviet i 1951. Ved siden av teologi studerte han også litteraturvitenskap og filosofi, og han tok doktorgraden med en avhandling om «Den unge Marx’ ateisme og hans hegelske røtter». Senere var han professor i kristen sosialvitenskap i Genève. Han deltok som teologisk ekspert på Andre Vatikankonsil (1962-65), og umiddelbart etterpå utnevnt til rådgiver for Sekretariatet for de ikke-troende, som ble ledet av kardinal Franz König (1905-2004). I denne funksjonen representerte han Vatikanet mange ganger ved internasjonale konferanser, for eksempel i Ljubljana, Budapest, Strasbourg og Moskva.

Pave Johannes Paul II utnevnte ham i 1986 til medlem av Den internasjonale teologiske kommisjon i Vatikanet. Tre år senere ble p. Cottier kommisjonens generalsekretær, og i 1990 overtok han posten som pavens personlige teolog. I dette vervet var hans oppgave å forsikre seg om at Vatikanets tekster var i nøyaktig overensstemmelse med den katolske lære. Pave Benedikt XVI (2005-13) innvilget i desember 2005 avskjedssøknaden fra den 83-årige teologen.

Etter Cottiers død teller kardinalkollegiet nå 215 medlemmer, hvorav 116 er under åtti år og dermed kan delta ved pavevalg. Den neste som mister stemmeretten, er den indiske kardinal Ivan Dias, som fyller åtti år den 12. april. Det er nå tre sveitsere igjen i kardinalkollegiet: Kurt Koch (66), president det pavelige enhetsrådet, Henri Schwery (83), biskop emeritus av Sion/Sitten, og Gilberto Agustoni (93), tidligere prefekt for Den apostoliske signatur (1994-98).

Rekviemmessen for kardinal Cottier feires lørdag den 2. april 2016 klokken 8.30 i Peterskirken av kardinalkollegiets dekanus, kardinal Angelo Sodano.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)