Rapport fra vårens kateketseminar

kateketseminar.jpgLørdag 2. april var det duket for kateketseminar i Mariagården, arrangert av Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme. Kateketer fra fjern og nær hadde funnet veien til Oslo og Akersveien denne gråværsdagen, skjønt enkelte menigheter var  representert med litt flere deltagere enn andre. Første innleder var sr. Natanaela Hess fra Elisabethsøstrenes kongregasjon. Hun hold et foredrag om Barmhjertighetens år, som er utrop av paven, samt om barmhjertigheten som dyd og hvordan vi som kristne kan leve denne. Andre innleder var sr. Katarina Pajchel fra dominikanerinnene, som presenterte pavens nylig utgitte miljøencyklika Laudato Si` fra et perspektiv i krysningspunktet mellom den katolske sosiallæren og realfag under tittlen "Omsorg for jordkloden".

Etter foredragene fulgte to økter med kateketverksted med praktiske øvelser i tilknytning til foredragtemaene. Sr. Natanaela og noviser fra Elisabethhjemmet holdt fire ulike grupper med dans, dramatiseringer og sang. Deltagerne kunne selv velge hvilken gruppe de ville være på, og stemningen sto i taket da dansegruppa entret podiet og presenterte sitt bidrag.

Pastoralavdelingens Maria Fongen har laget to sett med miljøvernopplegg for barn og ungdommer til bruk i menighetene. Disse gir ideer og eksempler til hvordan vi kan jobbe videre med pavens Laudato Si` i praksis ute i menighetene. På kateketseminaret fikk vi til slutt en liten smakebit fra oppleggene, da deltagerne skulle lage liten "sommerfuglrestaurant" til å ha ute i solveggen ved hjelp av et pappbeger, torvbrikketter, vann og blomsterfrø. Laudato Si`-oppleggene er til fri bruk i Kirken og vil snarlig bli sendt ut elektronisktil alle menigheter. Både kateketer og barne- og ungdomsarbeidere kan ha nytte av dem.

Camilla Cselenyi