Redusert aktivitet i Tribunalet

Tribunalet i Oslo katolske bispedømme, som også betjener Trondheim og Tromsø stift, flytter sine kontorer i mai.  Grunnet flytting og organisering av nye kontorer og arkiver, vil alt ordinært arbeid legges helt eller delvis bort i perioden 28. april-18. Mai. Vi beklager den ulempen det medfører de berørte. Det er fortsatt mulig å kontakte oss per epost eller vanlig post i denne perioden. Denne posten vil bli besvart, men svaret kan komme noe senere enn vanlig.

Sr. Ane-Elisabet, OP
Tribunaladministrator