Tromsø: Særkollekt Ukraina

Dekret: Særkollekt Ukraina

Pave Frans inviterte 3. april 2016 alle katolske bispedømmer i Europa til å samle en kollekt for å hjelpe den rammede befolkning i Ukraina. 

Vi i Tromsø stift slutter oss til denne oppfordringen og ønsker med dette å uttrykke vår solidaritet med det ukrainske folk i denne vanskelige tiden.

Iht. CIC, kan. 1266, påbyr jeg at det ved alle søndagsmesser i Tromsø stift 24. april 2016 tas opp en særkollekt for Ukraina. Den enkelte menighet mv. bestemmer selv om kollekten skal tas opp som vanlig innsamling av offergavene, eller om en egen kollekt skal tas opp ved utgangen.

De innsamlede midler (pengene) merkes «Ukraina» og sendes snarest til:
Tromsø stift, postboks 132, 9252 Tromsø, kto. 6420.13.08176.

Tromsø, den 11. april 2016

Msgr. Berislav Grgić
Biskop-prelat av Tromsø

Les også: Kollekt til Ukraina i Trondheim stift og Oslo katolske bispedømme

Se paven omtale kollekten: