Et uvanlig økonomisk år

OKB kurievåpen transparent Av Lisa Wade, administrativ leder i OKB

2015 har vært et uvanlig og kostbart år for Oslo katolske bispedømme. Årsresultatet ble på nærmere 16 millioner kroner i minus. Grunnet en reduksjon i inntektene på nærmere 40 prosent har bispedømmet måttet tære på egenkapitalen for å dekke løpende driftsutgifter. Inntektsfallet skyldes at myndighetene ikke ville godta en stor del av medlemsmassen som basis for tilskudds­beregningen. Denne reduksjonen er noe av grunnen til at OKB har gått til sivilt søksmål mot staten.

Den uavklarte medlems­register­saken er også viktig for å forklare reduksjonen i egen­kapital. Tilbake­betalings­kravet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus er av forsiktighets­hensyn ført inn i balansen med 40 millioner kroner. Saken skal opp i Oslo Tingrett i desember, og utfallet vil være vesentlig for økonomien i OKB fremover.

Medlemssenteret i OKB har arbeidet systematisk og godt med å rydde opp i medlems­registeret og med å få kontakt med katolikker i bispe­dømmet. Dette er viktig av flere grunner, også økonomisk: Tilskuddene fra det offentlige er nå basert på antall medlemmer som ved en aktiv handling har meldt seg inn i OKB. Med et stadig økende medlems­tall i OKBs eget register – nå 141.000 medlemmer – vil inntektene øke både i 2016 og 2017. Det er likevel all grunn til å utvise økonomisk nøkternhet fremover, spesielt inntil medlems­register­saken er endelig avklart.

Økningen i bispedømmets langsiktige gjeld skyldes primært byggingen av St. Gudmund kirke på Jessheim, en stor og viktig investering for bispedømmet.

Regnskapet kan leses i dokumentet Oslo katolske bispedømmes årsregnskap 2015 (PDF format, 2,5MB).

Eventuelle spørsmål kan rettes til adm. leder Lisa Wade, E-post: Lisa.Wade@katolsk.no