Innholdsrikt prestemøte på Mariaholm

Gruppebilde prestemøte 2016.JPGDet årlige prestemøtet gikk av stabelen på Mariaholm fra 3. til 6. oktober. Sentralt sto en rekke nye satsinger.


Over 60 prester og diakoner fra Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift var samlet med biskop Eidsvig til det årlige prestemøtet på Mariaholm. Som hvert år var de samlet til bønn, foredrag og sosialt samvær.

Det ble også satt av tid til en rekke nye satsninger som mange kommer til å ha glede og nytte av fremover. Mest tid ble viet pastoralavdelingens arbeid og storsatsningen «Bli lys». Pastoralavdelingen presenterte det nye katekesenettstedet og prestene
fikk prøve de nye kahoot-quizene på nettstedet.

Norges unge katolikker (NUK) ga en fyldig presentasjon av sine satsninger overfor kirkens barn og unge. På møtets siste dag ble den rykende ferske boken til St. Olav forlag presentert, «Katolsk kirkeliv i Norge». Jan Schumacher og msgr. Torbjørn Olsen, to av bidragsyterne til boken, serverte smakebiter fra 1000 års spennende kirkeliv.

Den årlige requiemmessen for avdøde biskoper, prester og diakoner i bispedømmet ble avholdt første kveld. I år ble det bedt særlig for p. Krzysztof Wanat og diakon Gunnar Wicklund-Hansen. De døde begge i året som gikk.

P. Pål Bratbak, sekretær i presterådet i OKB