Joys slutter

Ingrid Rosendorf Joys har sagt opp sin stilling som samfunnskontakt i Oslo katolske bispedømme (OKB). Hun skal i tiden fremover arbeide for fullt i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge (STL) og styrke organisasjonens satsninger.

– Ingrid har gjort en flott jobb som samfunnskontakt for OKB, for den interreligiøse dialogen og ved å sette viktige spørsmål og problemstillinger på dagsorden. Hun har åpnet dette viktige feltet for OKB og utvidet vår kontaktflate. Vi respekterer hennes ønske om å avslutte arbeidsforholdet og ser frem til å samarbeide med henne på andre arenaer, sier biskop Bernt Eidsvig.

Synlighet

Ingrid Rosendorf Joys har vært samfunnskontakt i OKB siden september 2012. Hun har arbeidserfaring fra blant andre UDI , Caritas og European Council of Religious Leaders – Religions for peace. Hun er utdannet sosiolog. Hun ble rådsleder i STL i februar 2015 og har bidratt sterkt til organisasjonens synlighet i det offentlige rom.

– Vi er inne i en svært spennende og utfordrende tid, ikke minst på det religionspolitiske feltet. I løpet av et par år skal ny lov på feltet på plass og hele politikken skal defineres. STLs standpunkt i dette er det samme som OKBs. Vi ønsker en aktiv og understøttende politikk som baserer seg på likebehandling. Å få jobbe med dette på vegne av hele tros- og livssynsfeltet, er et privilegium jeg verdsetter høyt. Årene i OKB har vært en spennende og givende erfaring. Jeg ønsker OKB lykke til videre, sier Ingrid Rosendorf Joys. Hun fratrer sin stilling i OKB ved årsskiftet.

Aktive

Biskop Eidsvig sier OKB fortsetter sin satsning på det religionspolitiske området og vil bidra aktivt i videreutviklingen av den interreligiøse dialogen i Norge. Joys oppgaver vil bli videreført i OKB, spesielt samarbeidet med andre trossamfunn og dialogen med myndigheter og politikkområdet.

av Mats Tande publisert 23.12.2016, sist endret 21.12.2020 - 15:27