Bønn for kall 2018

kallsplakat-300x426.jpg

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien. 

I St. Olav domkirke i Oslo (eller i en annen kirke om så er angitt) holdes det en egen messe på denne dagen med påfølgende kirkekaffe. Datoene er: 

Kallsmesser 2018

Måned

Hvem

Dato og sted

Januar

 

Oslo katolske bispedømme

Torsdag 4. januar kl. 18.00

Sted: domkirken

Februar

 

 

Oslo katolske bispedømme

Fredag 2. februar kl. 18.00

Kyndelsmesse, med særskilt bønn for kall

Sted: domkirken 

Mars

 

 

Oslo katolske bispedømme

Torsdag 1. mars kl. 18.00

Sted: domkirken

April

 

 

Maristene

Torsdag 5. april kl. 18.00

Sted: domkirken

Mai

 

 

St. Josephsøstrene

Torsdag 3. mai kl. 18.00

Sted: St. Josephsøstrene,  Glads vei 23, Grefsen

Juni

 

 

Søstrene av Det Hellige Kors

(Nha trang)

Torsdag 7. juni kl. 18.00

Sted: Hønefoss

Juli

 

 

Oslo katolske bispedømme

Torsdag 5. juli kl. 18.00

Sted: domkirken

August

 

 

Oslo katolske bispedømme

Torsdag 2. august kl. 18.00

Sted: domkirken

September

 

 

Dominikanerinnene

Torsdag 6. september kl. 18.00

Sted: Lunden kloster

Oktober

 

 

Fransiskanerne

Torsdag 4. oktober

Sted: domkirken

November

 

 

St.a Elisabethsøstrene

 

Torsdag 1. november er alle sjelers dag. Kallsmesse er derfor flyttet til torsdag 8. november

Sted: domkirken, kl. 18.00, torsdag 8. november

Desember

 

 

Oblatfedrene

Torsdag 6. desember kl. 18.00

Sted: domkirken