Søster Sigrid Wittenberg in Memoriam

sigridwittenberg.jpgSr. Sigrid Wittenberg gikk bort på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen, 16. januar 2017, 91 år gammel.

Hun ble født den 21.mai 1925 i Gronau/Tyskland. Som 23 åring inntrådte hun hos St. Josephsøstrene i Albachten/Tyskland og etter et halvt år som postulant i 1949 reiste hun til Norge og  begynte sitt novisiat på Vor Frue Villa, Oslo. Hun avla sine første løfter i 1951 og sine evige løfter i 1954 på St. Joseph Institutt i Oslo. Fra 1951 arbeidet hun på vårt barnehjem. I 1971 tok hun utdannelse som barnevernspedagog og ble bestyrer på barnehjemmet.

Sr. Sigrid hadde mye kunnskap og erfaringer. Hun var engasjert i livet til mange barn og ungdommer som fant et nytt hjem på barnehjemmet inntil det ble avviklet i 1979. Etter det ble sr. Sigrid forstanderinne på Vor Frue Villa, som ble et hjem for eldre søstre og søstre under utdanning.

I 1980 hadde hun et åndelig fornyelseskurs på Regina Mundi i Roma og i 1981 et kurs i engelsk i Irland. Fra 1982 til 1988 var hun provinsforstanderinne.

Sr. Sigrid var et meget klokt og jordnært menneske,som kunne se stort på tingene. Hun har brukt sine evner og talenter fullt og helt  både som barnevernspedagog og i sine ledende stillinger.

Rekviem 25. januar 2017, kl. 11.00 i kapellet på låven, 3. etasje. Deretter begravelse på Grefsen kirkegård.

Må hun hvile i Guds kjærlighet og fred!

St. Josephsøstrene

 

Les mer om Sr. Sigrid Wittenberg på St. Josephsøstrenes nettside.