Japan: Samurai saligkåret

Tirsdag den 7. februar 2017 fant årets første saligkåring sted i Osaka i Japan, nemlig av samuraien Justus Takayama Ukon (ca 1552-1615). Han ble født rundt 1552 i en familie av landeiere. Dette var tre år etter at den hellige jesuittmisjonæren Frans Xavier (1506-52) introduserte kristendommen i Japan. Justus ble omvendt til kristendommen i en alder av tolv år i 1564 etter å ha komet i kontakt med jesuittiske misjonærer. Han ble døpt sammen med sin far Takayama Tomoteru (1531-96), også kjent som Zusho, en japansk samurai og hersker på slottet Sava på den største øya Honshu. En samurai tilhørte militæradelen og offiserkasten.

Takayama tjente Matsunaga Hisahide (1510-77), en daimyo (daimyō), en lokal føydalherre som bare var underlagt kommandanten for den keiserlige hæren, som ble kjent som shogun. Keiseren var en symbolfigur praktisk talt uten makt, og den virkelige makten lå hos shogunen. En daimyo eide store eiendommer og hadde tillatelse til å gripe til våpen og engasjere samuraier. I 1565 myrdet daimyo Matsunaga Hisahide shogun Ashikaga Yoshiteru (1534-65), og deretter ble han involvert i en krig med klanen Miyoshi. I løpet av denne feiden gikk Sava tapt, noe som tvang familien Takayama til å flykte. Justus og hans far kjempet gjennom den turbulente tiden for å sikre sin posisjon som daimyo.

I 1587 overtok Toyotomi Hideyoshi som shogun (1587-98), Japans reelle hersker, selv om han ikke kunne bruke denne tittelen, men tok tittelen kampaku (keiserlig regent). Deretter vendte han seg mot kristendommen. Den 24-25. juli 1587 startet han en forfølgelse av de kristne. Han ga ordre om utvisning av misjonærer og ga japanske katolikker ordre om å avsverge sin tro. Da var Justus Takayama 35 år gammel. I 1597 beordret kampaku Toyotomi Hideyoshi henrettelsen av 26 katolikker, både utenlandske og japanske. De ble korsfestet den 5. februar (den hellige Paulus Miki og 25 ledsagere). Hideyoshi trakk seg som kampaku for å ta tittelen taikō (regent emeritus), og adoptivsønnen Hidetsugu etterfulgte ham som kampaku.

Tokugawa Ieyasu (1543-1616), shogun fra 1603 til 1605, som i kristne annaler er bedre kjent som Daifu Sama, forbød i 1614 kristendommen og foreskrev forvisning av alle misjonærer, ødeleggelse eller stengning av alle kirker og konfiskering av kirkelig eiendom. Takayama ble nektet en død som martyr, men ble utvist fra Japan. Han forlot Kanazawa den 15. februar 1614, og etter en 150 dager lang vinterreise kom han til Nagasaki. Den 8. november 1614 gikk han om bord på et skip til Manila sammen med 300 japanske kristne. De kom til Manila den 11. desember 1614 og ble hilst varmt velkommen av den spanske generalguvernøren, de spanske jesuittene og de lokale filippinerne. Blant hans 300 ledsagere var hans hustru Justa, en datter som var gift med Yokoyama Yasuharu, en mektig herre fra Kanazawa, fem barnebarn (den eldste seksten år og den yngste nesten åtte år gammel), åtte jesuittpatre, femten jesuittbrødre, fire fransiskanerpatre, to dominikanerpatre, to augustinerpatre og to sekularprester.

Men en gang i januar 1615 ble Takayama syk. Han døde rundt midnatt den 5. februar, 62 eller 63 år gammel og bare førti dager etter sin ankomst til Manila. Den spanske regjeringen ga ham en kristen begravelse med full militær honnør som det passet seg for en daimyo. Han ble gravlagt i jesuittkirken i Manila. Etter hans død levde hans enke, datter og barnebarn sammen med andre japanere i San Miguel (ikke det nåværende San Miguel nær Pasig med Hospicio de San José, men et tidligere distrikt nær det som nå er gaten San Marcelino, hvor et kloster for japanske kvinner av fornem byrd ble etablert). Han var den første daimyo som ble gravlagt på filippinsk jord og kalles «æres-filippiner».

Takayama Ukon var en temmelig kontroversiell skikkelse. Han ble betraktet av jesuittene som en søyle for den kristne tro i Japan, men noen japanere (samtidige og moderne) så ham som et symbol på kristendommens dobbelthet og hardhendthet. Men han ble respektert av like mange av sine samtidige som dem som foraktet ham. Det diskuteres fortsatt om Takayama drev med tvangsomvendelser i enten Takatsuki eller Akashi eller begge steder.

Det første forsøket på å få åpnet en saligkåringsprosess for ham, kom allerede senere på 1600-tallet fra presteskapet i Manila. Men dette forsøket mislyktes på grunn av Japans isolasjonistiske politikk som forhindret innsamlingen av nødvendig dokumentasjon. Et nytt forsøk i 1965 mislyktes på grunn av at det ble gjort flere feil. Men på 1990-tallet kom prosessen endelig i gang på bispedømmenivå, og den lokale prosessens gyldighet ble anerkjent den 10. juni 1994. Sakens Positio ble oversendt til Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet i august 2013. Selv om Takayama ikke møtte en pinefull martyrdød, har det vært hevdet at hans død kom som et resultat av den forfølgelsene han måtte gjennomgå for sin tros skyld under Hideyoshi og Ieyasu, så derfor var hans saligkåringsprosess en martyrprosess.

De troende i Japan hadde håpet på en saligkåring i 2015, nøyaktig 400 år etter hans død, men det rakk man ikke. Den 21. januar 2016 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente hans død som et martyrium i odium fidei – «av hat til troen», noe som ga ham tittelen Venerabilis («ærverdig») og åpnet for en snarlig saligkåring. For martyrer er det ikke nødvendig med et mirakel for å bli saligkåret. Den nye saliges minnedag er dødsdagen 3. mars.

CatholicSaints.Info, en.wikipedia.org, santiebeati.it, newsaints.faithweb.com, wiki.samurai-archives.com, ncregister.com - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)