Bruk Bibelen like ofte som mobilen

REUTERS2014137_Articolo.JPGPaven Angelus

Når Jesus blir fristet av djevelen i ødemarken, svarer han ham aldri med egne ord, men bare med Guds ord. Det bemerket pave Frans under sin Angelus søndag 5. mars og kom med et forslag: Hva om vi tok med oss Bibelen overalt, slik vi gjør med mobiltelefonen?

Paven tok utgangspunkt i søndagens evangelietekst fra Matteuevangeliet:

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Jesus svarte: «Det står skrevet:
Mennesket lever ikke av brød alene,
men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»
Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet:
Han skal gi englene sine befaling om deg.
Og:
De skal bære deg på hendene
så du ikke støter foten mot noen stein
Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet:

Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»
Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet:
Herren din Gud skal du tilbe,
og ham alene skal du tjene.»
Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. (Matt 4,1-11)

Her følger alt det paven sa før angelusbønnen:

Kjære brødre og søstre, god dag!

I dag, første søndag i fastetiden, gir evangelieteksten oss en start til vår reise mot Påske. Den viser oss Jesus som blir prøvet; i førti dager frister djevelen ham i ødemarken (jf. Matt 4,1-11). Denne episoden kommer på et bestemt øyeblikk i Jesu liv: rett etter at han er blitt døpt i Jordanelven og før han begynner sin offentlige tjeneste. Han har nettopp mottatt sin høytidelige innvielse: Guds Ånd kom ned over ham, fra himmelen erklærte Far at han er «min sønn, den elskede» (Matt 3,17). Jesus er klar til å ta fatt på sin tjeneste, og ettersom det fins en erklært fiende til tjenesten, nemlig Satan, møter han ham straks «mann mot mann». Djevelen benytter seg nettopp av tittelen «Guds sønn» for å prøve å få Jesus bort fra tjenesten: «Er du Guds Sønn…», gjentar han (Matt 4,3.6). Han prøver å få Jesus til å gjøre noe mirakuløst – være «trollmann» – så som å gjøre steiner til brød for å få noe å spise og å kaste seg ned fra tempelmuren for å bli reddet av englene. Etter disse to fristelsene følger den tredje: å tilbe ham, djevelen, for å kunne herske over alle verdens riker.

Med denne tredobbelte fristelsen ønsker djevelen å få Jesus bort fra lydighetens og ydmykelsens vei – fordi han vet at på den måten vil det onde bli beseiret – og han vil i stedet få ham inn på en snarvei til suksess og ære. Men djevelens giftige piler blir alle «parert» av Jesus med Guds ord som skjold (Matt 4,4.7.10). Gud ord uttrykker Fars vilje. Ikke ett eneste ord som kommer fra Jesus er hans eget: Han svarer bare med Guds ord. Og slik går Sønnen, full av Den hellige ånds kraft, seirende ut av ødemarken.

I fastetidens førti dager er vi som kristne kalt til å gå i Jesu fotspor og åndelig bekjempe den onde ved hjelp av kraften i Guds ord. Ikke med vårt eget ord, det trengs ikke til noe. Men med Guds ord, som makter å beseire Satan. Det er derfor nødvendig å bli fortrolig med Bibelen: å lese ofte i den, grunne over den, tilegne seg den. Bibelen inneholder Guds ord, som stadig er aktuelt og virkekraftig. «Hva om vi behandlet Bibelen på samme måte som vi behandler mobiltelefonen?», er det noen som har bemerket. Hva ville skje om vi alltid tok med oss Bibelen, eller i det minste et liten lommebibel? Om vi, når vi glemte å ta den med, gikk tilbake og lette etter den, slik vi gjør med mobiltelefonen? Om vi åpnet den flere ganger om dagen? Hva ville skje om vi leste Guds meldinger i Bibelen slik vi leser meldinger på mobiltelefonen? Det er selvfølgelig en paradoksal sammenligning, men den får oss til å tenke. Med Guds ord alltid i hjertet ville ingen fristelse kunne få oss vekk fra Gud og ingen forhindring ville kunne få oss til å forlate det godes vei. Med Guds ord alltid i hjertet ville vi kunne beseire den ondes daglige innflytelse både i og utenfor oss selv; vi ville være bedre i stand til å leve et gjenoppstått liv i Ånden, å ta imot og elske våre søsken, særlig de svakeste og mest trengende, og også våre fiender.

Jomfru Maria viser oss hvordan vi skal adlyde Gud og stole ubetinget på hans vilje; hun er et perfekt forbilde. Må hun støtte oss på fastereisen slik at vi føyelig lytter til Guds ord og slik virkelig omvender oss med hjertet.

 

***

Søndag ettermiddag dro pave Frans på en femdagers fasteretrett i Ariccia, like ved Roma, sammen med en del av kuriemedlemmene. I år er det den italienske fransiskanerpresten Giulio Michelini som leder meditasjonene, over «Jesu lidelse, død og oppstandelse ut fra Matteus».

 

Vatikanradioens skandinaviske avdeling
Gjengitt med tillatelse