For fulle hus

Det var «stinn brakke» på Litteraturhuset i Oslo i går kveld, mandag 13. mars.  Folk sto langs veggene og satt på gulvet for å høre søster Anne-Lise Strøm og biskop Per Arne Dahl snakke om «Nådens gode gjerninger». Seminarrekken «Luthers teser i vår tid?» har gått for smekkfulle hus.

Seminarrekken på Litteraturhuset er en del av reformasjonsmarkeringen 2017 og er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo bispedømme i DnK og Oslo katolske bispedømme. Rekken startet mandag 16. januar med Knut Olav Åmås og Trond Berg Eriksen som innledere.

Nåden

Mandag 13. mars var turen kommet til søster Anne-Lise fra Lunden kloster og Per Arne Dahl, biskop av Tunsberg. De holdt hver sin innledning rundt temaet Nådens gode gjerninger. Innledningene ble etterfulgt av en samtale, ledet av p. Øystein Lund.

Forhåndsinteressen til arrangementet var stor og flere måtte forlate den lange køen inn til møtelokalet med uforrettet sak.

Kristen tro

Siste del av seminarrekken finner sted mandag 27. mars i Litteraturhuset. Da setter Oslos to biskoper, Ole Christian Kvarme og Bernt Eidsvig, sammen med Marianne Bjelland Kartzow professor ved Teologisk fakultet (Universitetet i Oslo) og sr Mette Andrésen fra Sta. Katarinahjemmet i Oslo, hverandre i stevne og samtaler om kristen tro i dag. Det er ventet stor oppslutning om arrangementet og det er allerede flyttet til Litteraturhusets største lokale, Wergelandsalen. Arrangørene ber likevel folk møte opp i god tid. Billetter selges ved døren.

FOTOLITT (002).jpg  

FULLT AV FOLK: Smekkfullt på Litteraturhuset i Oslo under seminaret «Nådens gode gjerninger». I første rekke på bildet (fra v): Oslo-biskop i DnK, Ole Christian Kvarme, Tunsberg-biskop Per Arne Dahl, søster Anne-Lise og prost Trond Bakkevig.

 

Les mer om neste seminar på vår facebookside her..