Den nye kirketomten i Alta velsignet

I 1856 etablerte Nordpolmisjonen seg i Altagård i Alta, den første katolske misjonsstasjon i Nord-Norge etter reformasjonen. Bygningen rommet kapell og skole, og virksomheten strakte seg over vel 20 år. I 2000, kjøpte kirken et bolighus som lå inntil kirkegården. Det ble innredet kapell, og daværende sogneprest, p. Wojciech Egiert, nå kapellan på stedet, gravde frem det som var igjen av kirkegården og satte gjerde omkring.

Alta har vokst til å bli Finnmarks største by, i dag 20 000 innbyggere, og Tromsø stift besluttet å bygge kirke på arealet ved siden av kirkegården. Det ligger like ved flyplassen, øst for Altas nye sentrum. En polsk arkitekt, Pawel Wlad Kowalski, har tegnet kirken, oppfølging i Norge er ved Haldde arkitekter AS i Alta. Kirken vil gi plass til 60 – 70 personer med tillegg av barnerom og galleri.

Ved siden av kirken har stiftet i år overtatt en naboeiendom som vil gi rikelig rom for alt som trenges til menighetslokaler og undervisning. Huset vil kreve ombygging, som kan tas over tid. Det gledelige er at forutsetningene for et fullgodt kirkeanlegg er lagt for det som med all sannsynlighet vil bli det viktigste sentret i det vestlige Finnmark.

Biskop Berislav Grgić velsignet den 25. juni den nye kirketomten. Tilstede var også pastor Wojciech Egiert, stedets kapellan, to St. Elisabeth-søstre fra Hammerfest og kristtroende fra Alta området.