Festen for Kristi legeme og blod 2017

Corpus Kristi Oslo.jpg


Søndag 18. juni feires festen for Kristi legeme og blod, også kalt Corpus Christi.

Opprinnelsen til denne festen var et initiativ fra den salige begineren Juliana av Mont Cornillon (av Liège) (1193-1258). Fra 1209 hadde hun ofte en visjon hvor hun så en fullmåne hvor det var brukket av et stykke. I en annen visjon fikk hun forklaringen: Det manglende stykket henviste til mangelen på en fest for Herrens Legeme i kirkeåret. Hun diskuterte sin visjon med sin skriftefar, Johannes av Lausanne, og flere betydelige teologer. Blant dem var den senere kardinallegat Hugo og ikke minst Jakob Pantaleon, erkediakon av Liège, «skomakergutten fra Troyes»; han ble biskop av Verdun, patriark av Jerusalem og til slutt pave Urban IV. Da Robert de Thorete ble biskop av Liège i 1240, kom han i kontakt med Juliana, og kort før sin død foreskrev han på en bispedømmesynode i 1246 Kristi Legemsfest for sitt bispedømme. Den ble feiret første gang året etter, og da ble den også feiret i stiftskirken St. Martin i Liège.

Prosesjonen på Kristi Legemsfest er kommet til senere. Mellom 1275 og 1278 ble den første prosesjonen holdt i stiftet St. Gereon i Köln. Sakramentet ble under festdagens aspergesprosesjon båret i spissen for prosesjonen mellom relikvarene. Kannikene i St. Gereon utbredte denne stadig mer vanlige skikken på Kristi Legemsfest. Etter Tridentinerkonsilet ble prosesjonen en demonstrasjon av katolsk trosiver, og fortsatt holdes det på denne festdagen en høytidelig prosesjon med Det hellige Sakrament, der hvor dette lar seg gjøre.

Det franske navnet på Kristi legemsfest, «Fête-Dieu» - Guds fest, viser den store betydning dagen hadde i folket. Skjærtorsdag er den egentlige festdagen for innstiftelsen av Alterets hellige Sakrament. Men den dagen er Kirken grepet av sorgen over Kristi lidelse. Derfor har Kirken valgt en bedre dag. Feiringen er lagt til en torsdag for å vise sammenhengen med Skjærtorsdag. I ikke-katolske land, som Norge, blir festen gjerne feiret søndagen etter.

“Festen for Kristi legeme og blod gir oss anledning til å gå dypere inn i vår tro og vår kjærlighet til Eukaristien” (pave Benedikt XVI)


Hør med din menighet om riktig tid og sted for feiringen av Corpus Christi.

Oslo:
St. Olav domkirkemenighet feirer med fellesmesse for alle grupper kl 14.30 i Trefoldighetskirken (Akersgata 60).

St. Johannes menighet feirer i Bredtvet kirke kl. 11.00.

St. Hallvard menighet feirer med høymesse på norsk kl. 11.00 og prosesjon i Smedgata-Enerhauggata. Kl 13.00 messe på polsk.

Bergen:
St. Paul menighet feirer kl. 14.00 i Johanneskirken på norsk og St. Paul kirke på polsk.

Kristiansand
St. Ansgar menighet feirer utenfor St. Ansgar kirke, Kristiansand: kl. 11.00.

Stavanger
St. Svithun menighet feirer kl. 11.00. med fellesmesse på norsk i St. Svithun kirke kl. 11.00 og på polsk i Hetland kirke.