Kardinal Pell siktet

I forbindelse med australsk politis siktelse av kardinal George Pell har Vatikanets kommunikasjonsavdeling, Secretaria pro Communicatione, sendt ut følgende uttalelse:

"Den Hellige Stol har med sorg tatt imot nyheten om anklagene som er reist i Australia mot kardinal George Pell for handlingar tilbake i tid som er tillagt ham. Etter å ha mottatt anklagene har kardinal Pell, med full respekt for de sivilrettslige lovene besluttet å returnere til sitt land for å imøtegå anklagene mot seg, i full visshet om betydningen av sin deltagelse for å sikre at prosessen gjennomføres rettferdig og søker å få frem sannheten om de faktiske forhold.

Den Hellige Far er blitt informert av kardinal Pell, og har innvilget kardinalen tjenestepermisjon slik at han kan forsvare seg. Under prefektens fravær fortsetter Økonomisekretariatet å løse sine institutionelle oppgaver. Sekretærene vil forbli i sine jobber og fortsette arbeidet med de vanlige oppgavene, donec aliter providatur.

Den Hellige Far, som har satt pris på kardinal Pells ærlighet under hans tre år lange arbeide i Den romerska kurien, er takknemlig for hans samarbeide og særskilt for hans energiske engasjement for reformene innen den økonomiske og administrative sektoren og for hans aktive deltagelse i Kardinalrådet (V9).

Den Hellige Stol utrykket sin respekt for det australske rettssystemet som skal ta stilling til de spørsmål som er reist. Samtidig er det viktig å minne om at kardinal Pell åpent og flere ganger har fordømt de overgrep som er begått mot mindreårige som umoralske og uakseptable.

Han har tidligere samarbeidet med australske myndigheter. Han har støttet den pavelige kommisjonen for beskyttelse av mindreårige, og han har som biskop i Australia innført systemer og tiltak som for å beskytte mindreårige og gi bistand til ofre for overgrep."