Kallsmesse 6. juli

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

Torsdag 6. juli  kl. 18.00 feirer p. Erik Ruud kallsmesse i St. Olav domkirke i Oslo, med bønn for kall generelt til preste- og ordensliv.

Velkommen!